Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
SERVICE

UTBILDNING

Produktutbildning X
PRAKTISK INSTALLATION X

Håll dig uppdaterad

Ett ständigt flöde av nya förordningar samt nya innovativa produkter och lösningar gör att säker vattenhantering i byggnader, och klimatanpassad behandling av ytvatten, är en dynamisk process i ett byggprojekt.

ACO erbjuder en rad utbildningar som hjälper till att hålla dig uppdaterad inom området. Alla workshops och kurser vänder sig till professionalla yrkesmän som vill vara à jour med utvecklingen för att kunna göra rätt val av produkter och lösningar.

Vem kan delta?
 
Det spelar ingen roll om du just har kommit in i branschen eller har lång erfarenhet, du får alltid värdefulla kunskaper. Efter kursen kan du instruera kolleger, vägleda kunder till bättre lösningar eller utföra korrekta installationer på ett effektivare sätt.
 
Kurserna kan anpassas till gruppens specifika önskemål och antingen fokusera på teori och rätt val av produkter eller ha mer praktisk inriktning på installation.