Contact
  • Korgen är tom
Ladda ner Tom
referensprojekt

hamnar

En jätteyta på 750 000 m² i Copenhagen Malmö Port med stora delar av avvattningssystemet under havsnivån var en stor utmaning för alla underleverantörer. Flaggskeppet i avvattningssystemet är ACO pumpstation bestående av tre Powerlift.

Redan vid rambeskrivningen var ACO Nordic involverad i att ta fram lösningar på de olika utmaningarna inom projektet. En av de mest komplicerade var att skapa en lösning för avvattningen eftersom det var så stora flöden med ledningar nästan utan fall, dvs. under vattennivån.

I fas ett som omfattar 250 000 m² presenterade ACO Nordic en lösning med 9 avskiljare och en pumpstation bestående av 3 Powerlift med en kapacitet på totalt 350 l/s. Tre badkar i sekunden som kommer forsande är mycket vatten att hantera. För att dämpa flödet byggdes en 5 m³ stor utloppskammare, från vilken vattnet sedan leds med självfall i 800 mm ledning ut i havet.