Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
RÅDGIVNING

Linjeavvattning

Att välja rätt system för linjeavvattning

Vid utformning av lösningar för linjeavvattning är det en rad faktorer som initialt måste fastställas:

 • Hydrauliskt utförande - hur stor vattenmängd skall samlas och ledas bort.
 • Användningsområde - faktorer relaterade till avrinningsområdet.

Dessa faktorer skall beaktas oavsett om rännsystemet är en modullösning eller byggs på plats.

projektering_load1.gif
Regnvejr-2-1.gif
Hydrauliskt utförande
Den vattenvolym som rännorna samlar och transporterar under en given period.

Q = A x r t(n) x W 10.000 l/s

A    = avvatningsarea [m2
rt(n) = nederbördsmängd [l/(sxha)] 
W   = avloppskoefficient [-]
Viktiga faktorer
 • Avrinningsområdets bredd och längd
 • Regninntensitet
 • Ytbeläggningens kvalitet
 • Utloppens storlek och placering
Belastningsklass
Belastningen avser all gång- eller fordonstrafik som förekommer över de förlagda rännorna. Belastningsklasser är ett verktyg som möjliggör jämförelse mellan produkter med hjälp av en opartisk mätskala.
a15-1.gif b125-1.gif c250-1.gif d400-1.gif e600.gif f900-1.gif
Viktiga faktorer
 • Vikt
 • Hjul, typ och storlek
 • Trafikförhållanden - hastighet, frekvens, inbromsningar, vändningar etc.
Hållbarhet
För att säkerställa en lång livslängd måste produkterna väljas med noggrannhet och installeras korrekt. 
Metal-Corrosion_cam1.gifEn utredning av markförhållandena rekommenderas för att identifiera eventuell förekomst av kemikalier eller andra korrosiva element som kan ha betydelse för materialvalet.
Viktiga faktorer
 • Material i rännor
 • Material i galler
 • Kantskydd
 • Kemiskt resistens
 • Installation och underhåll
Användarspecifika krav
Oftast finns mer än ett alternativ av ränna, galler eller låssystem som motsvarar de tekniska kraven avseende hydraulik, belastning och kemisk resistens.
HydrauliskAnvändarspecifika krav avser förutsättningar som gäller konstruktion och formgivning eller förpliktelser enligt lag.
Viktiga faktorer
 • Estetisk form
 • Lagstadgade krav - t.ex. cykelsäkra galler. 
 • Användarsäkerhet - t.ex. lekplatser, infarter etc.
 • Säkerhet - t.ex. låsanordningar