Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Fettavskiljare - mark, Oljeavskiljare - mark, Slamavskiljare - mark

Utg._ACO Box Concept Tillval 8:6

Applikationer Stänga
 • Parkeringsområden
 • Garage och verkstäder
 • Restaurangmiljö - liten
 • Restaurangmiljö - stor
 • Storkök
 • Tvätthallar

Tillvalspaket för markförlagda avskiljare

ACO PREFAB är ett prefabricerat belastningsskydd för avskiljare som placeras där trafiklast upp till D400 kan förekomma.

Belastningsskyddet är framtaget med avsikt att korta ledtiden vid förläggning och att säkerställa avlastningen från trafik.

 

 Tillvalspaketet passar till:

 • Box Concept Oil 1:1
 • Box Concept Oil 1:2
 • Box Concept Oil 3:1
 • Box Concept Oil 3:2
 • Box Concept Oil 4:1
 • Box Concept Oil 4:2
 • Box Concept Grease 5:1
 • Box Concept Grease 5:2
 • Box Concept Grease 6:1
 • Box Concept Grease 6:2
 • Box Concept Grease 7:1
 • Box Concept Grease 7:2
 • Box Concept Pump 8 
 • Box Concept Pump 9
 • Box Concept Pump 10
 • Box Concept Pump 11
 • Box Concept Pump 12
 • Box Concept Pump 13
 • Box Concept Tillval 8:1
 • Box Concept Tillval 8:2

 

 

ACO Box Concept Tillval 8:6

 • Prefabricerat belastningsskydd ger snabb och säker installation  
 • Belastningsklass D400 ger skydd mot tung trafik
 • Skyddar mot uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark

ACO Box Concept Tillval 8:6 innehåller:

 • ACO PREFAB, belastningsskydd 1500/200-D400
 • Installationsanvisning (se installationsanvisning för avskiljare)