Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

OLEOSMART-G Int.

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Flygplatser
 • Hamnar
 • Tunnlar
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Tvätthallar
 • Motorbanor

ACO Oleosmart G-serien International är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på rening av både slam och olja.

Istället för en traditionell koalesator är avskiljaren utrustad med en flerstegs Split Contractionkoalesator. Inkommande vatten fördelas i två kanaler längs sidan av avskiljaren som ger slampartiklar möjlighet att snabbt avskiljas. Olja och lätta vätskor avskiljs effektivt genom kontraktionsplattorna i kanalerna. Split Contraction-tekniken bidrar till en effektiv slamavskiljning.

Vid certifierad provning avskiljs 93 % av det inkommande slammet. Koalescensenheten har en fri genomgång på 40 mm, vilket begränsar risken för igen-sättning av finslam och flytslam. Genom koalesatorns utformning minskas insatsen för egenkontroll och service.

Avskiljarna är utrustade med integrerat slamfång och automatisk avstängningsventil.

ACO Oleosmart G vs ACO Oleosmart G Int.

En stor förändring är att luftningsanslutningen (3 st) numera är placerade på halsen då den tidigare var placerad på underdelen. Dimensionerna på burken är annorlunda och A-måttet skiljer.

Det går alltså inte att överföra tidigare modeller av Oleosmart G till nya Oleosmart G Int.

Rådfråga oss vid eventuella frågor.

OLEOSMART G Int. är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning i halsen, 3 st. Ø 110/160 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Låsbar betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med ”AVSKILJARE”

 

OLEOSMART G kan levereras med:

 • ACO Procurat T5-3 oljeskikt dämning och slamlarm.
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO PROCURAT SAFE larmskåp för utomhusmontage, kompl. med rotoblink och ACO Procurat T5-3 oljeskikt dämning
 • och slamlarm.
 • ACO PROCURAT SOL-3000 solcellsdriven larmkabinett med ACO Procurat T5-3 oljeskikt dämning och slamlarm.
 • ACO PROWELL provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, manuell provtagningspump
 • MIRI HOOK öppningsverktyg till betäckning ACO ATLAS
 • MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.