Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

OLEOPATOR-G Int.

Applikationer Stänga
 • Flygplatser
 • Hamnar
 • Parkeringsområden
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Tvätthallar

ACO OLEOPATOR G-serien International är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

Avskiljarna är utrustade med automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och/eller utbyte samt integrerat slamfång på de flesta modeller.

OLEOPATOR G är en självförankrande avskiljare försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätat Ø600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled.

Integrerat i halsen finns tre luftanslutningar Ø 110/160 mm och ett kabelrörs urtag Ø 50 mm som i kombination ACO PROTIGHT (tillval) ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

 

ACO Oleopator G vs ACO Oleopator G Int.

En stor förändring är att luftningsanslutningen (3 st) numera är placerade på halsen då den tidigare var placerad på underdelen. Dimensionerna på burken är annorlunda och A-måttet skiljer.

Det går alltså inte att överföra tidigare modeller av Oleopator G till nya Oleopator G Int.

Kontakta ACO vid eventuella frågor.

ACO OLEOPATOR G är utrustad med

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörs urtag/anslutning
 • Ø 50 mm (NS3 - NS 20). Urtaget är anpassat till tätningspaketet
 • ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning på halsen, 3 st Ø110/160 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Låsbar och körbar betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med ”Avskiljare”

ACO OLEOPATOR G kan levereras med

 • ACO Procurat T5-3 oljeskikt-, dämning- och slamlarm
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO PROCURAT SAFE, larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ACO Rotoblink och ACO Procurat T5-3 oljeskikt-, dämning- och slamlarm.
 • ACO PROCURAT SOL-3000 solcellsdriven larmkabinett med ACO Procurat T5-3 oljeskikt-, dämning- och slamlarm.
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, manuell provtagningspump
 • ACO Öppningsverktyg till betäckning ACO Atlas
 • MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.