Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

OLEOPATOR BYPASS G Int.

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Äldreboende
 • Motorbanor

Bypassavskiljare i glasfiberarmerad polyester

Int.ACO OLEOPATOR BYPASS G Int. är avsedd för behandling av oljehaltigt dagvatten med höga krav på reningsgrad.

OLEOPATOR BYPASS G är en bypassavskiljare, där reglering av flödet sker helt utan rörliga delar. Vid avvattning av större ytor med höga regnflöden är det lämpligt att installera ett bypasssystem som vid överbelastning leder överskottet förbi avskiljaren. Vid mindre regn passerar 100 % av flödet genom avskiljaren och vid max dimensionerande kapacitet 10 %.

OLEOPATOR BYPASS G är utrustad med integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och/eller utbyte.

OLEOPATOR BYPASS G är en självförankrande avskiljare försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätat Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled. Integrerat i halsen finns tre luftningsanslutningar Ø 110/160 mm, ett kabelrörsurtag Ø 50 mm som i kombination ACO PROTIGHT (tillval) ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Tidigare hette produkten ACO Oleopass G.

ACO Oleopator Bypass G Int. vs ACO Oleopass G

En stor förändring är att luftningsanslutningen (3 st) numera är placerade på halsen då den tidigare var placerad på underdelen. Dimensionerna på burken är annorlunda och A-måttet skiljer.

Det går alltså inte att överföra tidigare modeller av Oleopass G till nya Oleopator Bypass G Int.

Rådfråga oss vid eventuella frågor.

 

OLEOPATOR BYPASS G är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd
 • Nedstignings, inspektions och tömningshals Ø 600/800
 • Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm.
 • Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO PROTIGHT (Tillval)
 • Luftningsanslutning på halsen, 3 st Ø 110/160 mm
 • Integrerade lyftöglor
 • Låsbar och körbar betäckning ACO ATLAS klass D400 märkt med ”AVSKILJARE”

 

OLEOPATOR BYPASS G kan levereras med:

 • ACO Procurat T5-3 oljeskikt, dämning- och slamlarm
 • ACO PROTIGHT tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO PROCURAT SAFE larmskåp för utomhusmontage, kompl. med Rotoblink och ACO Procurat T5-3 oljeskikt dämning och slamlarm
 • ACO PROCURAT SOL-3000 solcellsdriven larmkabinett med ACO Procurat T5-3 oljeskikt-, dämningoch slamlarm
 • ACO PROWELL, provtagningsbrunn
 • ACO PROPUMP, manuell provtagningspump
 • ACO Öppningsverktyg till större betäckning ACO Atlas
 • MIRI VENT avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.