Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

OLEOPASS-C

Applikationer Stänga
 • Broar
 • Busshållplatser
 • Flygplatser
 • Godsterminaler
 • Hamnar
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Trucktrafik - tung trafik
 • Tunnlar
 • Tågstationer
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Fraktterminaler
 • Garage och verkstäder
 • Hotell
 • Offentliga institutioner
 • Restaurangmiljö - liten
 • Servicestationer
 • Sjukhus
 • Skolor
 • Äldreboende
 • Motorbanor

KLASS I-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

OLEOPASS C är avsedd för behandling av oljehaltigt dagvatten med höga krav på reningsgrad.

Vid avvattning av stora ytor med risk för ihållande stora regnflöden är det lämpligt att installera en bypassavskiljare, som vid överbelastning leder överskottet förbi avskiljaren.

Normalt passerar 10-30 % av det maximala flödet genom avskiljaren. Med bypass-teknik behandlas 85-95 % av den totala årsnederbörden.

OLEOPASS C är en bypass-avskiljare, där reglering av flödet sker helt utan rörliga delar. Två olika slamfångsvolymer kan väljas beroende på modell.

OLEOPASS C är konstruerad, testad och godkänd enligt SS EN 858-1. Serien omfattar nominella flöden från 60 till 80 l/s.

OLEOPASS C är utrustad med:

 • Bypass-enhet
 • Koalesator
 • Integrerat slamfång
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 600 mm
 • Automatisk avstängningsventil
 • Anslutning för ventilation
 • Lyftöglor
 • MIRI LARM typ 4 DUO, oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI SLAM, slamgivare för larm vid hög slamnivå
 • MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ROTOBLINK och MIRI LARM typ 4 DUO
 • MIRI LARM SOL-3000 4 DUO, solcellsdrivet oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI PBM (3-100 l/s)
 • MIRI PROPUMP (3-150 l/s), provtagningsanordning
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad
 • MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckningar