Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Oljeavskiljare - mark

ACO OLEOPATOR P

Applikationer Stänga
 • Godsterminaler
 • Motorvägar
 • Parkeringsområden
 • Parkområden
 • Vägar
 • Vägrensavvattning
 • Trucktrafik - lätt trafik
 • Garage och verkstäder
 • Servicestationer
 • Motorbanor

KLASS I-AVSKILJARE ENLIGT SS EN 858

ACO Oleopator P är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

Avskiljarna är tillverkade i PEHD och är utrustade med integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator som är lätt uttagbar för rengöring och/eller utbyte.

ACO Oleopator P är försedd med lukttät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN 858.

ACO Oleopator P är utrustad med:

 • Självförankrande tank med integrerat uppflytningsskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark.
 • Nedstignings-, inspektions- och tömningshals Ø 600/800 mm
 • Kabelrörsurtag/anslutning Ø 50 mm. Urtaget är anpassat till tätningspaketet ACO Protight (Tillval)
 • Luftningsanslutning: 3 st i halsen DN 100/DN 150 och en i tanken DN 100
 • Integrerade lyftöglor
 • Lukttät och låsbar betäckning ACO Citytop D400 märkt med "Avskiljare".
 • ACO Procurat T5-2, oljeskikts- och dämningslarm
 • ACO Procurat T5-5, larm med slamgivare för hög slamnivå
 • ACO Protight, tätningspaket för kabelgenomföring
 • ACO Safe, larmskåp för utomhusmontage, kompl. med ACO Rotoblink och ACO Procurat T5-2, oljeskikts- och dämningslarm
 • MIRI SOL-3000, solcellsdriven larmkabinett med Procurat T5-1, oljeskiktslarm
 • ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
 • ACO Propump, manuell provtagningspump
 • ACO Öppningsverktyg, öppningsverktyg till betäckning ACO Citytop
 • ACO Prefab, prefabricerat belastningsskydd för körbara ytor upp till D400 och som förankring vid grundvatten högre än 500 mm under färdig mark.
 • MIRI VENT, avluftningsledning att användas när avskiljaren ligger långt från byggnad.