Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Oljeavskiljare - mark

ACO Box Concept Oljeavskiljare NS6 Mark PEHD

Grundpaket för verkstad och spolplatta

Oljeavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab.

Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningskydd m.fl. Se mer under tillval.

 

Enheten passar till:

 • Verkstad utan högtryckstvätt, max två tappventiler DN 20
 • Spolplatta med manuell högtryckstvätt

 För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs:

 • ACO Prowell, provtagingsbrunn
 • ACO Procurat T5, larm

 

Beställningsinformation:

ACO BC Olja NS6 Mark PEHD

RSK: 551 05 52

En självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO Prefab)

Avskiljare klass 1, flöde 6 l/s (NS 6) med integrerat uppflytningsskydd och slamfång 1210 liter. Tillverkad av PEHD med gummitäningar av NBR och SBR och har justerbar hals för snabb och läckagesäker installation.

Försedd med fjäderlåst, tät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med ”Avskiljare” enligt SS-EN 858.


A: 880–1500 mm

 

 • Oljeavskiljare ACO Oleopator P 6M
 • Integrerat uppflytningsskydd
 • Lyftöglor
 • Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, L= 1200 mm med ansl. för kabelrör och luftning
 • Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
 • Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,85.
 • Koalecensefilter
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning

 

 

 

Oljeavskiljare ACO Oleopator P 6M

 • Nominell storlek NS 6
 • Lagringsvolym, olja: 235 liter
 • Lagringsvolym, slam: 1210 liter
 • Total väskevolym: 1525 liter
 • Anslutning in/utlopp: DN 150
 • A-mått: 880–1500 mm (vattengång till färdig mark)
 • Diameter: 1320 mm
 • Höjd från vattengång in till botten: 1740 mm
 • Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
 • Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,85

Se ACO Box Concept-broschyr för passande tillval.