Contact
 • Korgen är tom
Ladda ner Tom
Box Concept VA, Oljeavskiljare - mark

ACO Box Concept Oljeavskiljare NS10 Mark PEHD

Grundpaket för verkstad och tvättplats

Oljeavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab.

Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningskydd m.fl. Se mer under tillval.

 

Användningsområde:

 • Verkstad
  • med en högtryckstvätt och en tappventil DN 20
 • Tvättplats
  • med två manuella högtryckstvättar

 

 För en godkänd installation enligt SS-EN 858 krävs:

 • ACO Prowell, provtagingsbrunn
 • ACO Procurat T5, larm

 

Beställningsinformation:

ACO BC Olja NS10 Mark PEHD

RSK: 551 05 53

En självförankrande konstruktion för snabb installation utan risk för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark (vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO Prefab)

Avskiljare klass 1, flöde 10 l/s (NS 10) med integrerat uppflytningsskydd och slamfång 1080 liter. Tillverkad av PEHD med gummitäningar av NBR och SBR och har justerbar hals för snabb och läckagesäker installation.

I paketet ingår ett förkopplat slamfång, ACO Sludge Trap P 1000/160 (1000 liter)

Avskiljarna är försedda med fjäderlåst, tät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med ”Avskiljare” enligt SS-EN 858.


A: 880–1500 / 890–1530 mm

 

Oljeavskiljare ACO Oleopator P 10S med
förkopplat slamfång ACO Sludge Trap P 1000/160

 • Integrerat uppflytningsskydd
 • Lyftöglor
 • Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, L= 1200 mm med ansl. för kabelrör och luftning
 • Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
 • Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,85.
 • Koalecensefilter
 • Installationsanvisning
 • Drift- och underhållsanvisning
 • Oljeavskiljare ACO Oleopator P 10S 
 • ACO Sludge Trap P 1000/160, förkopplat slamfång
 • Nominell storlek: NS 10
 • Lagringsvolym, olja: 260 liter
 • Lagringsvolym, slam: 1080 liter/1000 liter
 • Total väskevolym: 1615 liter/1020 liter
 • Anslutning in/utlopp: DN 150
 • A-mått: 880–1500 mm/890–1530 mm (vattengång till färdig mark)
 • Diameter: 1320 mm
 • Höjd från vattengång in till botten: 1740 mm /1205 mm
 • Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
 • Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
 • Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,85.

 

Se ACO Box Concept-broschyr för passande tillval.